Regulamin X Ogólnopolskiego Rodzinnego Pikniku Biegowego – Głowno 2023

Cele imprezy:


a. wspieranie i popularyzowanie biegania;
b. zachęcanie mieszkańców Głowna do aktywnego trybu życia oraz rodzinnej, wielopokoleniowej rekreacji;
c. promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, a także profilaktyka przeciwalkoholowa;
d. uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w Głownie;
e. integracja biegaczy z Głowna i okolic;
f. promocja Głowna, jako miejsca do aktywnego wypoczynku.


Organizator:


a. Gmina Miasta Głowno


Partnerzy:


a. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głownie,
b. Miejski Ośrodek Kultury w Głownie,
c. Miejski Zakład Komunalny w Głownie,
d. Pierwsza Głowieńska Drużyna ZHR.


Termin i miejsce:


a. X Ogólnopolski Rodzinny Piknik Biegowy Głowno 2023 odbędzie się w dniu 28 maja 2023 r. na rekreacyjnym terenie zielonym przy ul. Zgierskiej 8/10, oraz wokół zalewu Mrożyczka w Głownie.
b. Biuro Zawodów zostanie zlokalizowane na terenie zielonym przy ul. Zgierskiej8/10 w Głownie.


Kategorie wiekowe i dystanse:


a. Kategoria – Dzieci do lat 3 (roczniki 2023-2020) rywalizować będą na dystansie ok. 100 m (dopuszczalna jest asysta opiekuna, zabronione jest jednak ciągnięcie lub przenoszenie dziecka);
b. Kategoria – Dzieci 4-5 lat (roczniki 2019-2018) – na dystansie ok. 250 m;
c. Kategoria – Dzieci 6-7 lat (roczniki 2017-2016) – na dystansie ok. 250 m;
d. Kategoria – Dzieci 8-10 lat (roczniki 2015-2013) – na dystansie ok. 500 m;
e. Kategoria – Dzieci 11-13 lat (roczniki 2012-2010) – na dystansie ok. 750 m;
f. Kategoria – Młodzież 14-15 lat (roczniki 2009-2008) – na dystansie ok. 750 m;
g. Kategoria – Młodzież 16-19 lat (roczniki 2007-2004) – na dystansie ok. 1150 m;
h. Kategoria Open (Głowieńska Piątka) – (od 16 lat) – na dystansie 5 km.

Konkurencje w kategoriach biegowych w pkt. a-d rozegrane zostaną na terenie zielonym przy ul. Zgierskiej 8/10 w Głownie z podziałem na dziewczęta i chłopców (teren trawiasty). Konkurencje biegowe w kategoriach biegowych e-f zostaną rozegrane z podziałem na dziewczęta i chłopców na trasie składającej się z okrążenia po trawie oraz okrążeń wokół „zielonego trójkąta” (trawa – ok. 250 m, kostka brukowa ok. 500 m). Kategoria g ostaną rozegrane z podziałem na dziewczęta i chłopców na trasie składającej się z okrążenia po trawie oraz 2 okrążeń wokół „zielonego trójkąta”. Kategoria Open (Głowieńska Piątka) rozegrana zostanie na trasie składającej się z okrążenia wyznaczonego na terenie zielonym przy ul. Zgierskiej 8/10 oraz dwóch okrążeń wokół zalewu Mrożyczka w Głownie (nawierzchnia mieszana: nawierzchnia trawiasta – ok. 700 m, kostka brukowa – ok. 3000 m, teren piaszczysty – 600 m, asfalt – ok. 700 m). Zawodnicy pokonują dwa okrążenia wokół zalewu Mrożyczka i wbiegają wzdłuż rzeki na teren zielony przy ul. Zgierskiej 8/10 gdzie zlokalizowana jest meta. Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy – 1 godzina. Zawodnik, który nie zmieści się w limicie, musi na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po jego oddaniu może kontynuować bieg, ale tylko chodnikiem, zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu.


Pomiar czasu:


a. pomiar czasu dotyczy jedynie kategorii Open (Głowieńska Piątka);
b. pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów ;
c. brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika;
d. każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu;
e. do klasyfikacji liczy się czas brutto.


Godziny startu:


a. godz. 11.00 – kategoria: Dzieci do lat 3 (roczniki 2023-2020);
b. godz. 11.10 – kategoria: Dzieci 4-5 lat (roczniki 2019-2018);
c. godz. 11.20 – kategoria: Dzieci 6-7 lat (roczniki 2017-2016);
d. godz. 11.40 – kategoria: Dzieci 8-10 lat (roczniki 2015-2013);
e. godz. 12.00 – kategoria: Dzieci 11-13 lat (roczniki 2012-2010);
f. godz. 12.20 – kategoria: Młodzież 14-15 lat (roczniki 2009-2008);
g. godz. 12.40 – kategoria: Młodzież 16-19 lat (roczniki 2007-2004)
h. godz. 13.00 – kategoria Open (Głowieńska Piątka).


Zgłoszenia:


a. zgłoszenia uczestników będą przyjmowane drogą internetową, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.piknikbiegowy.glowno.pl;
b. termin zgłoszeń drogą internetową upływa w dniu 24 maja 2023 r.;
c. zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu imprezy tj. 28 maja 2023 r. w Biurze Zawodów od godz. 9.00 do:
• godz. 10.30 – dla kat. – Dzieci do lat 3 (roczniki 2023-2020);
• godz. 10.40 – dla kat. – Dzieci 4-5 lat (roczniki 2019-2018);
• godz. 11.00 – dla kat. – Dzieci 6-7 lat (roczniki 2017-2016);
• godz. 11.20 – dla kat. – Dzieci 8-10 lat (roczniki 2015-2013);
• godz. 11.40 – dla kat. – Dzieci 11-13 lat (roczniki 2012-2010);
• godz. 12.00 – dla kat. – Młodzież 14-15 lat (roczniki 2009-2008);
• godz. 12.20 – dla kat. – Młodzież 16-19 lat (roczniki 2007-2004);
• godz. 12.30 – dla kat. – Open (Głowieńska Piątka);
d. przypisanie do konkretnej kategorii biegu nastąpi automatycznie w zależności od wieku (decyduje rok urodzenia);
e. rodzic zgłaszający dziecko (do lat 15) do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
f. limit uczestników dla kat. Open (Głowieńska Piątka) wynosi 100 osób;
g. weryfikacja zawodników zarejestrowanych elektronicznie, odbiór oświadczeń oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów tj. 28 maja 2023 r. w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura dla danej kategorii wiekowej (patrz pkt c);
h. każda z ośmiu kategorii startowych będzie miała oddzielne stanowisko zapisów i weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów;
i. warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji biegowej w odpowiedniej dla niego kategorii wiekowej jest podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenia; oświadczenia zawierają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.


Nagrody:


a. nagrody w postaci gadżetów promocyjnych Miasta Głowna otrzymają wszyscy uczestnicy biegu w kategorii: Dzieci do lat 3 (roczniki 2023-2020);
b. w pozostałych kategoriach nagrody w postaci pucharów przyznawane są za trzy pierwsze miejsca (w obu klasyfikacjach)
c. każdy z uczestników X Ogólnopolski Rodzinny Piknik Biegowy Głowno 2023 otrzyma pamiątkowy medal.


Postanowienia końcowe:


a. udział w biegu jest bezpłatny;
b. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
c. biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym
d. organizator zapewnia zawodnikom posiłek regeneracyjny (baton + napój) w okolicach mety;
e. organizator nie ubezpiecza zawodników;
f. organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu;
g. uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób;
h. uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami;
i. wszyscy zawodnicy startujący w kategorii Open (Głowieńska Piątka) muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 28 maja 2023 r. do godz. 12:30; podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
j. przyjęcie numeru startowego i podpisanie oświadczenia uczestnika/opiekuna uczestnika wiąże się z akceptacją warunków regulaminu;
k. organizator nie zapewnia szatni, depozytów i pryszniców;
g. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616), oraz ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Wykorzystano szablon: flankerds.com